۲۹۴ برابر شدن قیمت مسکن در ۲۷ سال اخیر

۲۹۴ برابر شدن قیمت مسکن در ۲۷ سال اخیر

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ۲۹۴ برابر شدن قیمت مسکن در ۳۰ سال اخیر، گفت: عرضه مسکن در هفت سال اخیر متناسب با تقاضای بازار مسکن نبوده است، بر اساس مطالعات صورت گرفته سالانه ححداقل یک میلیون واحد مسکونی باید در کشور ساخته شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات