جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه بازخوانی شد

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه بازخوانی شد

بخش موسوم به CVR (ضبط مکالمات کابین خلبان) جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در کشور فرانسه بازخوانی شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات