بازخوانی ضبط داده‌های پروازی جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی

بازخوانی ضبط داده‌های پروازی جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی

بخش موسوم به FDR (ضبط داده‌های پروازی) هواپیمای سانحه دیده اوکراینی بازیابی شد و در اختیار مسئول بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات