معرفی سامانه آموزش و آزمون آنلاین نظام مهندسی خراسان رضوی

معرفی سامانه آموزش و آزمون آنلاین نظام مهندسی خراسان رضوی


در جلسه معرفی سامانه آموزش و آزمون آنلاین سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اعلام شد که این سامانه قابلیت توسعه در سطح کشور را دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، در جلسه مشترک معرفی و ارائه سامانه آموزش و آزمون آنلاین سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی که با حضور مهندس جنتی پور عضو شورای مرکزی، دکتر رضوی نماینده هیأت مدیره درحوزه آموزش، دکتر تمجیدی مدیر آموزش، توسعه و پژوهش، مهندس خسروانی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با مهندس محمد حسام الدین قیاسی مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) و اعضای کمیته آموزش شورای مرکزی به صورت مجازی برگزار شد، کاربردها و امکانات سامانه آموزش و آزمون آنلاین توسط نماینده هیأت مدیره ارائه شد.

در این جلسه امکان استفاده از این سامانه برای ارائه به تمام استان ها،  ویژگی ها و معرفی سامانه طراحی شده برای آشنایی با امکانات و فرآیندها و بررسی زیرساخت موجود شبکه های مورد استفاده در سامانه مذکور بحث و بررسی شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات