برگزاری جلسه بررسی وضعیت پیشرفت تهیه نقشه های کاداستر عرصه های ملی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست ایلام

برگزاری جلسه بررسی وضعیت پیشرفت تهیه نقشه های کاداستر عرصه های ملی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست ایلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات