گزارش شهر (قسمت ششم):مجموعه مستند فعالیت های عمرانی شهرداری مبارکه/پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه پرتو

گزارش شهر (قسمت ششم):مجموعه مستند فعالیت های عمرانی شهرداری مبارکه/پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه پرتو

مبارکه در مسیر تحول و پیشرفت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات