تجاوز به بستر وحریم رودخانه ها جرم است/با هرگونه تصرف اراضی بستر و...

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای استان گفت براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ، بستررودخانه ها در اختیارحکومت جمهوری اسلامی ایران است، وتولیت آن به وزارت نیرو و دراستان ها به عهده شرکت های آب منطقه ای گذاشته شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حمید حسامی افزود: بر طبق این قانون ، هرگونه تجاوز به بستر وحریم رودخانه ها ممنوع است و درماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، برای اشخاصی که به بستر وحریم رودخانه ها تجاوز نمایند،  مجازات پیش بینی شده است.

وی با اشاره صریح به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های الحاقی و همچنین آیین نامه حریم و بستر، مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران، گفت: شرکت آب منطقه ای باهرگونه تصرف اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها برابرقانون برخورد می کند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات