تقدیر فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی از مدیریت و کارکنان نیروگاه حرارتی شازند

تقدیر فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی از مدیریت و کارکنان نیروگاه حرارتی شازند

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات