بررسی ابهامات طرح مالیات خانه‌های خالی

در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، قوانینی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی در نظر گرفته شده که اصلاح آن به‌دلیل موانع اجرایی، یکی از موارد مورد توجه نمایندگان مجلس است. براساس این قانون، واحدهای مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. ۲ پیشنهاد اصلی مجلس برای رفع چالش‌های قانون کنونی در طرح پیشنهادی، خوداظهاری افراد در فرآیند شناسایی خانه‌های خالی و افزایش مالیات بر این خانه‌هاست. در طرح پیشنهادی مجلس، ۲ تعریف برای خانه خالی براساس سال ساخت ارائه شده است. روش شناسایی نیز به‌صورت خود اظهاری و با ثبت کد ملی و کد پستی سرپرست خانوار و اعضای تحت تکفل، در سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شده است. در طرح پیشنهادی مجلس، تعیین ارزش ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات