امحا دیوار نویسی های مسیر دروازه تهران

امحا دیوار نویسی های مسیر دروازه تهران

به گزارش شهریار، از سوی معاونت خدمات شهری منطقه به منظور رفع مناظر نازیبای شهری در سطح حوزه، پاکسازی آگهی های غیرمجاز و تاریخ گذشته در مسیر اصلی دروازه تهران از مهمترین مسیرهای مورد تردد شهروندان، به انجام رسید.

در همین راستا نیروهای خدمات، اقدام به پاکسازی و سیمانکاری بر روی آگهی های تاریخ گذشته از پل کابلی تا میدان شهید حمید باکری کرده و در تلاشی مشابه دیوار نوشته های خیابان خورشید منتهی به مسیر اصلی دروزاه تهران را نیز امحاء کردند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات