در بازديد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي عنوان ...


به گزارش پايگاه خبري توانير ،مهندس همايون حايري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در بازديد از مركز پايش صنعت برق كه با حضور مهندس غلامعلي رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع ،مهندس هادي مدقق مديركل دفتر هوشمندسازي و فن آوريهاي نوين و دكتر مسعود صادقي مديركل دفتر مهندسي و راهبري شبكه توزيع شركت توانير انجام شد، مراتب قدرداني و رضايتمندي دكتر اردكانيان وزير نيرو از عملكرد صنعت برق كشور را اعلام و از اقدامات اثربخش مركز پايش صنعت برق كه در دوره كوتاه فعاليت ارزش افزوده بالايي به همراه داشته ، تقدير كرد.
اين بازديد با معرفي قابليتهاي مركز پايش از سوي معاون هماهنگي توزيع توانير و ارايه گزارش  اقدامات مديريت مصرف شركتها از طريق ارتباط تصويري همراه بود.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات