جلسه 148 شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی...

جلسه 148 شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی...

جلسه 148شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی سه شنبه 31 تیر ماه به ریاست مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و با حضور مهندس رجایی مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا وزارت نیرو برگزار شد.

در این جلسه  ابتدا گزارش شرکت  مهندسی مشاور دزاب در خصوص راهکار های پیشنهادی برای تعیین سقف کف شکنی  ارائه شد سپس اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند  و در پایان پس از بررسی های لازم جمعبندی توسط مهندس حبیبی بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات