ارائه ۶ خدمت الکترونیک از ابتدای سال جاری در استان تهران

ارائه ۶ خدمت الکترونیک از ابتدای سال جاری در استان تهران

به  گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران خلیل محبت خواه، با بیان این مطلب اظهار داشت: لینک ملاقات مجازی، لینک اقدام ملی با تمام شاخص های اطلاع رسانی، اعم از بخشنامه ها و اطلاعیه ها و ویرایش ها، جهت ۲۰ هزار نفر از متقاضیان اقدام ملی اداره کل استان تهران، فرم الکترونیک ثبت شکایات و نظارت اداره بازرسی  بر این فرم ، فرم الکترونیک درخواست استعلام نوعیت اراضی از جمله فرم های طراحی شده برای ارباب رجوع بدون حضور ایشان در محل ساختمان های اداره کل است.

وی تصریح کرد: در راستای شفاف سازی قراردادها، رسیدگی جز به جز به امور قراردادها، صورت وضعیت های مربوط به پیمانکاران و مشاوران نیز الکترونیک شده و به صورت روزانه توسط اداره پیمان و رسیدگی مورد بازبینی قرار می گیرد.

محبت خواه در پایان تاکید کرد: همچنین در راستای تسریع به پاسخ نامه ها و استعلام شهروندان، اگر فردی از شهروندان به این اداره کل مراجعه کرده و شماره پیگیری از دبیرخانه دریافت کرده باشد با کد رهگیری درج شده، قابلیت مشاهده تمامی مراحل اداری و اقدامات صورت پذیرفته بر روی نامه وجود دارد و نیازی به مراجعات مکرر و روزانه به این اداره کل نیست.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات