جلسه بررسی و هماهنگی تهیه پیش نویس موافقت نامه های سال 99 در شرکت...

جلسه بررسی و هماهنگی تهیه پیش نویس موافقت نامه های سال 99 با حضور سرپرست شرکت و کلیه معاونت ها و مدیران طرح به منظور تامین نیازهای اعتباری غیر سازه ای شرکت و برنامه ریزی طرح های عمرانی درچند جلسه متوالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت گفت : در این جلسات که با حضور سرپرست محترم شرکت تشکیل شده است، بر هدفمندی و همه جانبه بودن تعریف پروژه ها، اطلاع رسانی و مستند سازی، سنجش منابع آب و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران و پرسنل و اجرای طرح های نیمه تمام تاکید شد.

مهندس محمد خسروی تعداد طرحهای شرکت را در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۰ طرح با حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اعلام کرد که احرای انها در پیشرفت استان نقش بسزایی دارد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات