سرپرست معاونت های بهره برداری و توسعه آب و فاضلاب منصوب شدند

سرپرست معاونت های بهره برداری و توسعه آب و فاضلاب منصوب شدند
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، در مسیر توسعه خدمات و یکپارچه سازی آبفا خوزستان به دنبال تصمیم وزارت نیرو مبنی بر ادغام ادارات آب و فاضلاب شهری و روستایی در کل کشور، معاونت های بهره برداری توسعه آب و فاضلاب در خوزستان منصوب شدند.


بر اساس این گزارش با حکم صادق حقیقی پور مدیر عامل شرکت آبفا خوزستان، آقایان افشین محمدی به سمت «سرپرستی معاونت بهره برداری و توسعه آب» و فرزان عباسیان به سمت «سرپرستی معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب» در شرکت آبفا خوزستان منصوب شدند.

در پایان از تلاش های آقایان قنواتی و کیانی معاونت های بهره برداری در آبفا و آبفار تقدیر شد.

تنظیم: بهنام پریچه
لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات