درخواست وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در خصوص حفظ قانون آثار ملی و رعایت حریم بناهای تاریخی

درخواست وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در خصوص حفظ قانون آثار ملی و رعایت حریم بناهای تاریخی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات