اوضاع نابسامان بازار مسکن در شیراز

افزایش نرخ مسکن و زمین در حالی طی چند ماه گذشته در شیراز اتفاق افتاد که حتی برای سازندگان هم جای تعجب دارد زیرا تا بهمن ماه سال گذشته یک واحد آپارتمانی متوسط در منطقه متوسط متری ۴ میلیون تومان بود اما امروز همان واحد به متری ۱۰ میلیون تومان رسیده و همچنان هم خالی است. وضعیت نامتعادل نرخ مسکن و زمین در شیراز، شمال و جنوب شهر ندارد، هرکجای شیراز با چند ماه پیش شاهد افزایش متری چندین میلیونی هستیم و تنها توجیه ساختمان سازی نیز این است که اگر به نرخ زمان ساخت، به فروش برسانیم باید با نرخ جدید آپارتمانی دیگر بسازیم. ۵ میلیارد تومان قابل خرید بود اما متاسفانه کمبود پول داشتیم و امروز که با فروش خودرو و گرفتن قرض برای خرید آمدیم همان واحد با ۱ میلیارد تومان افزایش قیمت مواجه شده است. اما در دیگر منطقه متوسط به پایین شهر شیراز نیز وضعیت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات