اعتبار ۱۳ میلیارد تومانی برای مسیر دوچرخه در سال جاری/ اگر امتداد ...

اعتبار ۱۳ میلیارد تومانی برای مسیر دوچرخه در سال جاری/ اگر امتداد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات