تصویب سند راهبردی توس، گامی مهم برای حل مشکلات آسفالت معابر و ساخت و ...

تصویب سند راهبردی توس، گامی مهم برای حل مشکلات آسفالت معابر و ساخت و ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات