ضرورت تمرکز بر اماکن نا ایمن سطح یک شهر بر اساس رتبه بندی

ضرورت تمرکز بر اماکن نا ایمن سطح یک شهر بر اساس رتبه بندی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات