بازدید محمدجعفر فلسفی از منازل سیصد دستگاه در منطقه ۸

بازدید محمدجعفر فلسفی از منازل سیصد دستگاه در منطقه ۸

بازدید محمدجعفر فلسفی ریٔیس کمیسیون عمران شورای شهر اهواز به همراه خدامرادی شهردار منطقه ۸ و زنگنه معاون خدمات منطقه ۸ از منازل سیصد دستگاه
روز سه شنبه۳۱ تیرماه

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات