آگهی مزایده املاك اجاره ای شهرداری( نوبت اول)

آگهی مزایده املاك اجاره ای شهرداری( نوبت اول)

آگهی مزایده املاک اجاره ای (نوبت اول)

شهرداری قروه در نظر دارد به استناد ماده 14 آئین نامه مالی شهرداری تعدادی از املاک اجاره ای خود شامل 1-یک باب مغازه در طبقه زیر زمین پاساژ کریمی ، یک ساله 2-یک باب مغازه در طبقه اول پاساژ کریمی، یک ساله 3-چهار باب مغازه در طبقه همکف پاساژ ماهان، یک ساله 4-ساختمان واقع در پارک رضوان جهت ایجاد رستوران سنتی، یک ساله 5-مغازه واقع در مجتمع خدماتی رفاهی میدان امیر کبیر، یک ساله 6-محوطه دریاچه سراب کوثر جهت استفاده از قایقهای پدالی 6 ماهه 7- مغازه واقع در بلوار غدیر روبروی هتل مسعود، یک ساله 8-انبار و غذا خوری ترمینال قروه 9-غرفه های واقع در محدوده مسکن مهر میدان بلال، یک ساله 10-زمین شهر بازی به مساحت 500 متر مربع شهرک فرهنگیان خیابان ارشاد 6 ماهه 11-زمین شهر بازی به مساحت 1000 متر مربع پارک شهید بهشتی 6ماهه 12-غرفه بازار روز شهرداری شهرک دانش میوه و لبنیات، یک ساله 13-غرفه میدان بلال شماره 2ظلع جنوبی دانشگاه صنعت و معدن، یک ساله 14-یک دهنه مغازه واقع در ابتدای بلوار امام در تصرف برادران فعله گری، یک ساله 15-یک دهنه مغازه واقع در ابتدای بلوار امام دهنه مجاور بانک ملی، یک ساله 16-یک دهنه مغازه واقع در ابتدای بلوار امام دهنه میانی، یک ساله 17-سه دهنه مغازه واقع در انتهای خیابان چمران زیر مهمان سرا، یک ساله 18-دو دهنه بازار موقت واقع در انتهای خیابان ابوذر، یک ساله 19-2000 متر مربع زمین واقع در پارک رضوان شهر بازی، یک ساله از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید ، لذا متقاضیان محترم میتوانند در مهلت های تعیین شده بشرح زیر جهت دریافت اسناد و مدارک مربوط به مزایده به امور قراردادهای این شهرداری مراجعه نمایند .

1- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 12/05/1399 میباشد.

2- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات جهت شرکت در مزایده تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 25/05/1399 میباشد.

3- پیشنهادها رأس ساعت 30/8 روز یکشنبه مورخ 26/05/1399 در محل اتاق جلسات شهرداری بازگشایی خواهد شد.

4- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5- شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

6- سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مزایده درج شده است.

7- متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند .

تلفن تماس : 35223100 و 35222400- 087 روابط عمومی شهرداری قروه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قروه

    منبع خبر

    شهرداری قروه

    شهرداری قروه یک شهرداری در شهر قروه می باشد

      نظرات