طی احکامی روسای ادارات حسابداری طرح و جاری شرکت آب منطقه ای...

طی احکامی از سوی سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان، روسای ادارات حسابداری طرح و جاری شرکت آب منطقه ای گلستان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، طی این احکام، محبوبه کریمی به عنوان «رئیس اداره حسابداری جاری» ، قاسم رضائی نودیجه به عنوان« رئیس اداره حسابداری طرح های گروه الف» و علی غفاری توران به عنوان «رئیس اداره حسابداری طرح های گروه ب» منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات