عملیات اجرایی ساخت واحدهای بخار نخستین نیروگاه زغال‌سوز کشور آغاز شد

عملیات اجرایی ساخت واحدهای بخار نخستین نیروگاه زغال‌سوز کشور آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات