عملیات اجرایی ساخت واحدهای بخار نخستین نیروگاه زغال‌سوز کشور آغاز شد

عملیات اجرایی ساخت واحدهای بخار نخستین نیروگاه زغال‌سوز کشور آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات