نظارت لحظه اي برتامين برق مردم از طريق مركز پايش صنعت برق

نظارت لحظه اي برتامين برق مردم از طريق مركز پايش صنعت برق

به گزارش پايگاه خبري توانير ؛ همزمان با گرمترين روزهاي سال، معاون وزير نيرو دراموربرق و انرژي با حضور در مركز پايش صنعت برق، برروند مديريت بارلحظه اي كشور نظارت كرد.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي همچنين با اشاره اين كه مركز پايش صنعت برق كشور مطابق با وضعيت بومي كشور و گوناگوني مصارف صنايع و كشاورزي و الگوي مصرف در بخش خانگي طراحي شده است، ياداور شد: اين مركز به همين دليل كارآمد و يكي از افتخارات صنعت برق كشور به شمار مي رود.

مهندس همايون حايري با حضور درمركز پايش صنعت برق، برفرايند انجام مديريت بار لحظه اي كشور نظارت و بر دقت در اين زمينه تاكيد كرد.
حايري همچنين با قدرداني از همراهي صاحبان صنايع و كشاورزان با صنعت برق در اجراي برنامه هاي مديريت بار، كمك به پايداري شبكه و  تامين برق كشور به ويژه در فصل پيك، خاطرنشان كرد:  صنعت برق، مطمئن، با اقتدار و بدون خاموشي، برق مردم را در اين تابستان گرم تامين مي كند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي همچنين با اشاره اين كه مركز پايش صنعت برق كشور مطابق با وضعيت بومي كشور و گوناگوني مصارف صنايع و كشاورزي و الگوي مصرف در بخش خانگي طراحي شده است، ياداور شد: اين مركز به همين دليل كارآمد و  يكي از افتخارات صنعت برق كشور به شمار مي رود.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات