جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان بیست و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی برگزار شد.

رییس سازمان،ضمن گزارشی از اقدامات سازمان جهت رفع مشکلات حوزه ساخت و ساز،بیان کرد:رونق صنعت ساختمان  و رفع موانع به پویایی اقتصاد کمک خواهد کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات