دفن بهداشتی نزدیک به ۷۰۰ تن پسماند پزشکی در مشهد

دفن بهداشتی نزدیک به ۷۰۰ تن پسماند پزشکی در مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات