انجام ماهیانه دو هزار و ۵۰۰ بازدید پیشگیرانه توسط سازمان آتش نشانی

انجام ماهیانه دو هزار و ۵۰۰ بازدید پیشگیرانه توسط سازمان آتش نشانی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات