شناسایی سه هزار ساختمان نا ایمن در شهر مشهد

شناسایی سه هزار ساختمان نا ایمن در شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات