پیاده روها ، معابر و سایر اجزای شهری توسط شهرداری خرمشهر هر شب ضدعفونی می شوند

پیاده روها ، معابر و سایر اجزای شهری توسط شهرداری خرمشهر هر شب ضدعفونی می شوند

پیاده روها ، معابر و سایر اجزای شهری توسط شهرداری خرمشهر هر شب ضدعفونی می شوند

در شامگاه چهارشنبه یکم مرداد ماه .....

پنج شنبه ٢ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات