مدیرعامل آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری منصوب شد

مدیرعامل آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری منصوب شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری؛طی مراسمی با حضور مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونین و اعضای هیئت مدیره ،و با حکمی از طرف محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، فردوس کریمی بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین و از زحمات احمدرضا سدهی سامانی که پیش از این عهده دار این سمت بودند تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری؛طی مراسمی با حضور مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونین و اعضای هیئت مدیره ،و با حکمی  از طرف محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران،  فردوس کریمی بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین و از زحمات  احمدرضا سدهی سامانی  که پیش از این عهده دار این سمت بودند  تقدیر شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات