توسعه دو هزار کیلومتری خطوط ریلی کشور تا پایان دولت یازدهم

توسعه دو هزار کیلومتری خطوط ریلی کشور تا پایان دولت یازدهم

وزیر راه و شهرسازی گفت: داشتن برنامه درست و توجه به توان داخلی، باعث توسعه خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات