تسریع در صدور پروانه ساختمانی، حقوق قانونی شهروندان است

تسریع در صدور پروانه ساختمانی، حقوق قانونی شهروندان است

دولت تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر فنی معاون عمرانی وزیر کشور گفت: تسریع و تسهیل در صدور پروانه ساختمانی از مطالبات، حقوق عامه و قانونی شهروندان است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات