انتشار مجموعه مقالات اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیک در سیویلیکا

انتشار مجموعه مقالات اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیک در سیویلیکا

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیک ۲۲ و ۲۳ اردیبشهت ماه ۱۳۹۰ در تهران برگزار شده است و در آن ۳۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۴۱ صفحه منتشر گردید. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

اهداف کنفرانس:
۱- توسعه مدیریت و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
۲- فرهنگ سازی، اموزش و آشنایی متخصصین و عموم مردم با مزایای استفاده از خدمات بیمه الکترونیکی
۳- تشویق محققان،پژوهشگران و کارشناسان کشور به ارائه طرح های علمی، کاربری و پیاده سازی بیمه الکترونیکی؛
۴- توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت بیمه و جابجایی اطلاعات بر اساس آن
۵- ایجاد ارتباط بین شرکتهای بیمه ای با سیاستگزاران، سازمان ها و شرکتهای مرتبط در راستای ارائه خدمات بیمه الکترونیکی
۶- تبادل دستاوردها و تجربیات شرکتها و سازمان های برتر بیمه ای در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات

محورهای اصلی کنفرانس:
۱- بیمه الکترونیکی (مفاهیم، زیر ساختها):
۲- محیط حقوقی و ایجاد فضای مساعد کسب و کار جهت راه اندازی بیمه الکترونیکی
۳- نقش و جایگاه IT و ICT در بیمه الکترونیکی
۴- وضعیت بیمه الکترونیکی در جهان و بررسی تجربیات و چالشها
۵- استانداردها و چگونگی ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه در بیمه الکترونیکی

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیک به شرح زیر می باشد:

الزامات فنی بیمه الکترونیک
مدل های کاربردی کسب و کارهای الکترونیکی در بیمه الکترونیک
مدلهای کسب‌و‌کار‌الکترونیک در صنعت بیمه : تحول شیوه‌های درآمد‌زایی در عرصه بیمه الکترونیک
معماری سرویس گرا در بیمه های اشیاء و اشخاص
ارتقاء سطح آمادگی الکترونیکی از طریق شناخت مدل های آمادگی و بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه
الکترونیکی سازی بیمه و بیمه الکترونیکی (مفهوم و تعریف جامع بیمه الکترونیکی)
بررسی عوامل موثر بر آمادگی صنعت بیمه برای ارائه خدمات بیمه الکترونیک
بررسی تاثیر بیمه الکترونیک بر تغییر نقش واسطه های بیمه ای و ارائه راهکارهایی جهت پذیرش تغییرات
بررسی ریسکهای ناشی از ورود شرکت های بیمه به تجارت الکترونیک
بررسی مباحث نظارتی بر فعالیتهای بیمه الکترونیک
بررسی مدلهای کسب و کار بیمه الکترونیک
بررسی موانع و راهکارهای پیاده سازی تجارت الکترونیک درصنعت بیمه (بیمه های الکترونیک) از نگاه فرهنگ و رفتار سازمانی ( مطالعه موردی : شرکت سهامی بیمه آسیا)
بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات
شبکه های اجتماعی و خدمات پس از فروش الکترونیکی برای نفوذ بیمه در سطح کسب و کارهای بزرگ
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات بیمه الکترونیک از سوی مشتریان
عوامل موثر بر پذیرش بیمه الکترونیکی در میان مشتریان بیمه ایران
فن آوری اطلاعات راه کار گذار از بیمه سنتی به بیمه الکترونیکی( زیر ساخت ها و الزامات )
گذار از بیمه سنتی به بیمه الکترونیک،الزامات و راهکارها
مدل کسب و کار در بیمه الکترونیکی
معرفی Ecrm و بررسی نقش و اهمیت آن در بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه
استراتژی الکترونیکی و نقش آن در توسعه صنعت بیمه در ایران
بررسی راهکارهای ارتقا ارائه خدمات بیمه الکترونیک در ایران مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران
بررسی زیرساختهای لازم به منظور توسعه بیمه الکترونیک در ایران
بررسی مدل های کسب و کار در بیمه الکترونیکی
بررسی موانع حقوقی در انعقاد قرار داد بیمه الکترونیکی
به کارگیری دانش نوین داده کاوی در بیمه الکترونیکی
بیمه الکترونیکی
تعریف جامع بیمه الکترونیکی با محوریت خدمات الکترونیکی صنعت بیمه
درگاه ورودی به بیمه الکترونیک: وب سایت شرکتهای بیمه ای
راهکارهای یکپارچگی و ایجاد ارتباط بین منابع داده ای صنعت بیمه و سایر سازمانها
شیوه های نوین الکترونیکی ارائه خدمات بیمه ای و ارتباط با مشتری برای توسعه صنعت بیمه
طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بربکارگیری بیمه الکترونیکی در بیمه ایران
لزوم گذار از بیمه سنتی به بیمه الکترونیک

    نظرات