مالکان و مدیران مجتمع های تجاری و بازارها به ایمنی باور ندارند

مالکان و مدیران مجتمع های تجاری و بازارها به ایمنی باور ندارند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات