بازدید وزیر راه و شهرسازی از محور بیجار-طارم-منجیل

بازدید وزیر راه و شهرسازی از محور بیجار-طارم-منجیل

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ۱۰۰ کیلومتر پروژه درناحیه جنوبی در سلطانیه و ۸۰ کیلومتر ان در استان زنجان است، که بخشی از آن به بهره برداری رسیده وبخش دیگر در دست اجراست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات