ارائه گزارش بررسی سیل ۲۶ تیر آزادشهر توسط سرپرست شرکت آب منطقه ای...

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان در جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده استان در تشریح گزارش بررسی سیل ۲۶ تیر آزادشهر گفت :شدت و مدت بارش که ۱۰۲ میلیمتر در مدت ۲ ساعت و با شدت ۵۱ میلی متر در ساعت با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله در ارتفاعات جنوب آزادشهر به وقوع پیوست ، دلایل اصلی سیلاب شهرستان آزادشهر بود و مواردی هم به عنوان دلایل تشدید کننده ، بر شدت آن افزود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی در مبحث روایت سیل افزود: بدلیل شیب ۱۷ درصدی حوضه و زمان تمرکز پایین آن (حدود یک ساعت) ، جریان سیلاب به سرعت به اراضی شیبدار بالادست آزادشهر با شیب ۴ درصد رسید و سرریز شدن جریان در سواحل چپ و راست رودخانه های خنجری و پالم قبل از ورود آنها به محدوده شهری، سیلاب در اراضی کشاورزی جریان پیدا کرده و به رواناب حاصل از اراضی شیبدار بالادست ملحق شد و بعلت توپوگرافی و شیب عمومی منطقه به درون شهر منتقل گردید.

وی افزود: باتوجه به کاهش مجدد شیب در محدوده شهری(۲درصد) ، و ابعاد خیابان ها و بلوارهای داخل شهر، رواناب سطحی در برخورد با خیابان اصلی متوقف شده و پس زدگی آب در بلوار اصلی باعث آبگرفتگی وسیعی گردید ، همچنین بعلت کاهش سطح مقطع رودخانه در محل احداث پل های عبوری  موجب پس زدگی باعث سرریز سیل به سواحل رودخانه و تشدید آبگرفتگی شد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: باتوجه به قطع رگبار و فعالیت ماشین آلات دستگاه های مختلف ، سیلاب، نهایتا تا عصر همان روز از محدوده شهر خارج شد.

وی با اشاره به عوامل تشدید کننده این سیلاب افزود: شیب زیاد خصوصا در ناحیه جنگلی به مساحت ۴هزار هکتار و کاربری اراضی زراعی بالادست شهر در حدود ۲۵۰۰ هکتار در مواقع سیلاب باعث فرسایش این اراضی و انتقال رسوبات به پایین دست شده و ضمن افزایش حجم سیلاب ، باعث کاهش توانایی عبور جریان توسط رودخانه و سرریز به خارج مقطع اصلی رودخانه می گردد. سازه های تقاطعی و طولی نامناسب با سیلاب اخیر، انسداد دهانه پل ها توسط رسوبات جامد شناور و کاهش شدید شیب به ۳ دهم درصد در پایین دست شهر از دیگر عوامل تشدید کننده این سیلاب بود.

مهندس حسینی تکمیل عملیات آبخیزداری و افزایش تراکم پوشش گیاهی در اراضی ملی، افزایش کارایی سازه احداثی آبخیزداری، مدیریت اراضی شیبدار در راستای تبدیل کاربری اراضی زراعی به باغات و بوته های چندساله کم آب طلب، لایروبی مستمر رودخانه ها، اجرای کانال انحراف آب از رودخانه خنجری و پالم از بالادست شهر به مسیل قره سو را از جمله راه حل های مدیریت سیلاب در بالادست عنوان کرد.

وی افزایش سطح مقطع رودخانه، رفع موانع سازه های تقاطعی و طولی، بازنگری مطالعات جمع آوری آب سطحی شهر، افزایش سطح مقطع جداول آب روی شهر، تنظیف و لایروبی مستمر رودخانه و جداول آب روی شهری، افزایش سطح نفوذپذیر پیاده روها، منازل مسکونی و ... اصلاح اساسی هندسه پیاده روها و بلوارها و احداث آب روهای فرعی منتهی به رودخانه در سطح شهر را از جمله اقدامات پیشنهادی مدیریت سیلاب در محدوده شهری عنوان نمود.

مهندس حسینی افزود: لایروبی مستمر رودخانه ها،  تعریض رودخانه ها و رفع موانع سازه های تقاطعی از جمله دیگر راه حل ها در محدوده پایین دست شهر است.

سرپرست شرکت آب منطقه ای ، مطالعات حد بستر و حریم رودخانه خنجری بطول ۱۳ کیلومتر، مطالعات حد بستر و حریم رودخانه پالم بطول ۱۰ کیلومتر ، لایروبی و ساماندهی رودخانه های خنجری و پالم در سال ۱۳۹۸ به طول ۲۰ کیلومتر، شناسایی و توزیع اخطاریه به متصرفین بستر و حریم رودخانه ها ، پیگیری های قضایی و آزادسازی و رفع تصرف های صورت گرفته را از جمله اقدامات این شرکت در طی سال های اخیر عنوان نمود.

وی افزود:  پس از سیل ،تعریض و لایروبی ناشی از سیل آغاز شد و تاکنون در رودخانه پالم یه طول ۷۰۰ متر و تعریض و لایروبی ناشی از سیل در رودخانه خنجری به طول ۴۶۰ متر توسط شرکت انجام شده و ادامه دارد.

️استاندار گلستان نیز در این جلسه گفت : مبنای همه باید رعایت قوانین شهرسازی باشد و نباید استفاده از ظرفیت کمیسیون های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ به عنوان یک رویه تلقی شود .

دکتر حق شناس افزود : لازم است اداره کل منابع طبیعی با تکمیل عملیات آبخیزداری ، سازمان جهاد کشاورزی با مدیریت اراضی شیبدار ، شرکت آب منطقه ای از طریق لایروبی مداوم رودخانه ها و احداث سازه و کانال انحراف سیلاب از بالادست شهر به مسیل قره سو و شهرداری ها و دهیاری ها با ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز و اصلاح سازه های تقاطعی مانع از آسیب های سیلاب ها شوند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات