اعتبار آبخیزداری در کشور، ۱۱۲۵ میلیارد تومان است

اعتبار آبخیزداری در کشور، ۱۱۲۵ میلیارد تومان است

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اعتبار عملیات آبخیزداری در سراسر کشور ۱۱۲۵ میلیارد تومان است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات