بشنوید| تردد عادی و روان در همه مسیرهای شمالی و دیگر محورهای شریانی کشور

بشنوید| تردد عادی و روان در همه مسیرهای شمالی و دیگر محورهای شریانی کشور

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات