تجهیز و نوسازی ناوگان ریلی و بهره‌وری

تجهیز و نوسازی ناوگان ریلی و بهره‌وری

بنابراین به طور کلی می‌توان گفت در بلندمدت هرچه موجودی سرمایه، تجهیزات و زیر ساخت‌های ریلی کشور تقویت شود اثرات بیشتری بر بهره‌وری این بخش خواهد داشت. البته لازم به ذکر است موجودی سرمایه بخش ریلی در طی سال‌های مورد بررسی مستهلک شده و سن متوسط ناوگان نیز افزایش یافته است اثر سرمایه انسانی نسبت به موجودی سرمایه بر بهره‌وری، کمتر بوده و نشان می‌دهد افزایش سرمایه انسانی این بخش با مهارت‌های غیر مرتبط و یا جایگزینی نیروهای غیر متخصص با نیروی غیر مرتبط، می‌تواند بر بهره‌وری کل عوامل موثر باشد. در سال‌های مورد بررسی، تحریم‌های شدید اقتصادی و عدم دسترسی به تجهیزات لازم برای نوسازی، وابستگی شدید به نرخ ارز و هزینه بر بودن آن از جمله عواملی است که بر میزان نوسازی و بهره وری این بخش اثر گذاشته است. به طور کلی پیشنهاد می‌شود برای اینکه ناوگان ریلی کشور بتواند کارایی اقتصادی مناسبی داشته باشد می‌بایست استاندارهای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات