نرخ بیکاری سوئد در اوج ۱۱ سال اخیر

نرخ بیکاری سوئد در اوج ۱۱ سال اخیر

نرخ بیکاری در نروژ از ۴.۵ درصد عبور کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات