ورود بازرسان سازمان هواپیمایی به ماجرای ماهان/ خلبان فرصت نکرد تا به مسافران هشدار کمربند بدهد

ورود بازرسان سازمان هواپیمایی به ماجرای ماهان/ خلبان فرصت نکرد تا به مسافران هشدار کمربند بدهد

یک مقام مسئول صنعت فرودگاهی گفت: خلبان پرواز ۱۱۵۲ تهران - بیروت تقصیری در ایجاد جراحات در مسافران نداشته زیرا فرصت نکرده تا به مسافران هشدار بستن کمربند بدهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات