آمار عجیب ساختمان های ناایمن در کشور

با توجه به تعداد افزایش واحدهای مسکونی در این دوره و طبق آمار مرکز آمار سال ۱۳۹۵ که آخرین دوره آمارگیری است هنوز حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی بدون اسکلت وجود دارد که یعنی در برابر زلزله مقاومت کافی ندارند. دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی در خصوص انواع مصالح ساختمانی که در سطح کشور از آن‌ها استفاده می‌شود، گفت: نوع مصالح استفاده شده در یک ساختمان به ویژه در رابطه با مقاومت یک ساختمان در برابر زلزله تاثیر گذار است. بیت الهی با بیان اینکه ساختمان‌های اسکلت دار مقاومت بیشتری در برابر زلزله دارند، گفت: ساختمان‌های اسکلت دار نیز دو دسته «آهن و فولاد» و «بتن» هستند که استفاده از آن‌ها از حوالی سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰ در کشور آغاز شده، عمده ساختمان‌های قدیمی با آهن و فولاد ساخته شده است که البته بررسی روند ساخت و ساز نشان می‌دهد که نسبت ساختمان‌های بتنی از ساختمان‌های فولادی در حال افزایش ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات