جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع بررسی وضعیت اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان ها با حضور مهندس سید عبدالمجی...

جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع بررسی وضعیت اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان ها با حضور مهندس سید عبدالمجی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات