انتصاب سرپرست اداره امورپشتیبانی و تدارکات شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

انتصاب سرپرست اداره امورپشتیبانی و تدارکات شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

باتوجه به اهمیت و جایگاه شهر فرودگاهی و نقش تاثیرگذار آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور، انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و با بکارگیری همه امکانات و ظرفیت‌های موجود، حسب اختیارات و امور محوله، مساعی خویش را در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مصروف دارید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات