مراحل پایانی آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب زیرزمینی استان

سرپرست گروه مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای گلستان در دومین جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب های زیرزمینی گفت: با توجه به مراحل پایانی آمار برداری سراسری منابع و مصارف آب استان، بانک اطلاعات منابع آب ، نقشه ها و گزارشهای مربوطه در حال تهیه است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ، مهندس محمد مهدی رادمهر با اعلام این خبر افزود ، آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب استان همزمان با دیگر مناطق کشور صورت می گیرد که دوره اول و دوم آن در سال های 82 و 89 انجام شده است ودر این دوره که از نیمه دوم 1396 آغاز و عملیات صحرایی آن در شهریور ماه 1398 پایان یافت . هم اکنون تهیه بانک اطلاعات منابع آب ، نقشه ها و گزارشهای مربوطه در حال تهیه است.

وی اظهار کرد: آماربرداری همزمان از منابع و مصارف زیرزمینی ، دارا بودن دستوالعمل و فرم های مشترک آماربرداری ، استفاده از اطلاعات آن برای برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب استان از جمله دستاوردهای آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب های زیرزمینی در استان است.

مهندس رادمهر ادامه داد : طرح آماربرداری از منابع و مصارف آب با توجه به ماهیت آن ، به دو بخش فعالیت دفتری و صحرایی قابل تفکیک می باشد . عملیات صحرایی عمدتاً در فصل زراعی و بهره برداری از منابع آب ، انجام شده است .عملیات دفتری شامل تهیه بانک اطلاعات منابع و مصارف آب و تهیه نقشه ها و گزارش ها در حال انجام می باشد .

لازم به ذکر است که آمار برداری از منابع و مصارف آبهای سطحی نیز همزمان در حال انجام است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات