از واحدهای مشارکتی مسکن ملی چه خبر؟

به گزارش اخبار ساختمان، ایرج رهبر، نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به شیوه‌های به کار رفته ساخت مسکن در پروژه طرح اقدام ملی مسکن گفت: شماری از واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده در طرح اقدام ملی به صورت مشارکتی ساخته می‌شود که مناقصات مرتبط با تعیین انبوه‌ساز در سال گذشته و اوایل سال جاری به انجام رسید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات