چرا باید از خانه‌های خالی مالیات گرفت؟

در صورتی‌که با استفاده از ابزار مالیات بر خانه خالی تنها ۵۰ درصد این خانه‌ها در بازار عرضه شوند، بیش از ۱. از ایراداتی که به این طرح وارد شده این است که، مالیات بر خانه‌های خالی منجر به افزایش قیمت مسکن و اجاره خواهد شد؛ احسان خاندوزی نماینده مجلس و یکی از طراحان این طرح می‌گوید: ‌ از بعد واقعی اقتصاد شاهد تاثیر افزایشی بر قیمت‌ها نخواهیم بود چراکه اگر کسی بعد از تصویب قانون واحد مسکونی را اجاره دهد، مالیاتی نمی‌پردازد که بخواهد به مستاجر تحمیل کند؛ اگر هم اجاره ندهد مشمول مالیات می‌شود ولی مستاجری وجود ندارد که افزایش قیمت را منتقل کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات