در گفتگو با نائب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس تشریح شد: پاسخ به ابهامات طرح مالیات خانه‌های خالی

طبق آمارهای رسمی از مرکز آمار حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد مردم اجاره نشین هستند و باید برای این اقشار تدابیری اندیشیده شود تا بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند. اما در مجلس یازدهم با قید فوریت طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به منظور افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها که نقش مهمی برای جلوگیری از احتکار و سوداگری دارد، دستور کار قرار گرفت. علت اصلی آن نیز به زعم عده‌ای از صاحب نظران نقص قانون و مهمتر از آن عدم اجرا توسط وزارت راه و شهرسازی در زمان مدیریت عباس آخوندی بود که نه تنها برای بازار مسکن کاری نکرد بلکه طرح‌های قبلی مانند مسکن مهر را نیز نفی کرده بود. ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم هرگونه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را منوط به شناسایی آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان کرده و راه‌اندازی این سامانه نیز در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات